स्वीकारात आनंद आहे.

 

स्वीकारात आनंद आहे, power of acceptance
स्वीकारात आनंद आहे

        संघर्षाचं मूळ काय? अस्वीकार. एखादा देश अमूक एक भूमिका मांडतो. त्याला प्रतिपक्षाची स्वीकृती मिळत नाही. त्यातून संघर्ष उभा  राहतो. संघर्षातून दु:खाची निर्मिती होते. हीच मांडणी मानवी जीवनालाही लागू होते. अस्वीकारातून मानसिक संघर्ष उभा राहतो. संघर्षा आला की, जखमा टाळता येत नाहीत. कोण विजयी होईल कोण, पराजित हे निश्चित नसतं, परंतु जखमी मात्र प्रत्येजण होतो. जखमा लवकर भरल्या नाहीत, तर त्या जीवघेण्या ठरतात.  साधं उदाहरण घेऊयात. आपल्याला आपल्या रंगाचा स्वीकार करता येत नाही. समाज आपल्याला आपल्या रंगावरून हिणवतो. आपल्याला कोणी रंगावरून हिणवू नये म्हणून आपण झटपट उजळपणा वगैरे देणार्या कंपन्यांचे उत्पादन विकत घेतो. वास्तविक जे तुमच्यावर निरपेक्ष प्रेम करतात, त्यांना तुमच्या रंगाशी कर्तव्य नसते, हे आपल्याला उमगतच नाही. कारण आपणच  आपला स्वीकार केलेला नसतो. स्वीकार झाला की, आदर उभा राहतो.

            आपल्या मताप्रमाणे जगाचा व्यवहार चालत नाही. नेहमीच आपला आवडता पक्ष सत्तेवर येऊ शकत नाही. नेहमीच आपल्याला हवी त्याप्रमाणे ड्रायव्हर गाडी चालवत नाही. आपल्याला हवा असतो तेव्हा, नेमका पाऊस पडत नाही. आपल्याला नको असतात, तेव्हा घरात नेमके पाहूणे टपकतात. जेव्हा तुमची बेडवरून उठण्याचीही इच्छा नसते, तेव्हा तुमची लेक लडिवाळपणे बगीच्यात चालण्याचा आग्रह धरते. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत, ज्या आपल्या मनाप्रामाणे कधीच घडत नसतात. तरीही आपण त्याबाबतीत कायम तक्रारीचा सूर लावून रडगाणे गात असतो. आयुष्याचा जो क्षण आनंदाने घालवायचा, तो कोणालातरी दोष देण्यात वाया घालवाला जातो. मनाला शांती तर मिळत नाहीच, उलट चिडचिड वाढते.

            घडणार्या घटना, प्रसंगांना जर आपण बदलवू शकत नसू, तर त्यांचा आहे तसा स्वीकार करण्यात शहाणपण आहे. आपले आईवडील कसे असावेत, हे आपण ठरवू शकत नाही. आपला जोडीदार कसा असावा, हे आपल्याला ठरवता येतं, असं म्हणत असाल, तर तोदेखील भ्रमच. लग्नाआगोदर जी परफेक्ट चॉईस वाटत असते, ती कालांतराने गळ्यातली धोंड वाटायला लागते. तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला भेटणारी प्रत्येक व्यक्ती भिन्न स्वभावाची असते. तिने कसे वागावे हे तिच्या संस्कारांवर अवलंबून असते, ना की तुमच्या मतावर. आयुष्यात येईल त्या व्यक्तीचा, परिस्थितीचा आहे तसा  स्वीकार केलात, तरचं तुम्हाला सुखाने जगता येईल.

रमेश वाघ, नाशिक

संपर्क - ९९२१८१६१८३

स्वीकारात आनंद आहे, acceptence
स्वीकारात आनंद आहेटिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या